Nahrávacie Štúdio TUHAR

vzniklo v roku 2013 ako projekt pre tvorbu hudby do filmu a divadla. Štúdio disponuje zbierkou hudobných nástrojov sveta vrátane slovenskej fujary.

Hudobníci, kapely a filmári v atraktívnom prostredí tohto štúdia nahrávajú tiež svoju tvorbu, ktorú je možné obohacovať o tradičné hudobné nástroje ako sú napríklad indické bansuri, čínske hulusi alebo austrálske didgeridoo.

NAHRÁVALI U NÁS:

SHAMBHALA

YEDHAKI:NAUTIKA

TABANDA

MELUZÍNA

RAMI SHAAFI

MAREK GONDA ( GO MA HA)

DÚHOVÉ EMINENCIE

ROZTOPAŠ

PATÁLIA

PRODUKCIA PRE:

REPROGAS

www.rdbeckov.sk

www.fujara.sk

JURAJ KEDRO

RECOSPORT

SINGING STEEL